• Bovenkruier 12, Harkstede
  • (050) 404 28 51

Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2019

  1. Nieuws
  2. Benodigde gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting 2019

Voor het invullen van de aangifte Inkomsten belasting hebben we van u in ieder geval de volgende gegevens nodig:

1- De brief van de belastingdienst waarin u wordt uitgenodigd om aangifte te doen

2- De jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkerende instanties

3- Als u een eigen woning bezit : Woz waarde van de woning peildatum 1-1-2018(staat op de OZB aanslag 2019 van de gemeente)

4- Jaaropgave van de bank betreffende de Hypotheek

5- Voorletters en geboortedata van uw kinderen die op uw woonadres staan ingeschreven bij de burgelijkestand

6- Bij samenwonen de mededeling of er een samenlevingscontract aanwezig is.

7- Ziektekosten nota’s en kilometer registratie bij frequent dokter en ziekenhuis bezoek. Denk aan tandarts, orthodontie, hulpmiddelen.

8- Premies van ziektekostenverzekeringen en eigen risico,s zijn niet meer aftrekbaar. Die hoeven dus ook niet meer meegeleverd te worden.

9-Aanslag biljetten betreffende de voorlopige aanslag 2019 voor Inkomstenbelasting en/of Zorgverzekeringswet en zorgtoeslag.

10- Jaaropgave van spaarrekeningen,bankrekeningen en beleggingsrekeningen waaruit het saldo van deze rekeningen blijkt op 1-1-2019