• Bovenkruier 12, Harkstede
  • (050) 404 28 51

Archives

  1. Nieuws

Werkkostenregeling 2015 Met ingang van 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor de onkostenvergoedingen aan werknemers. De regeling wordt voor de meeste werknemers minder voordelig. Voor werkgever wordt de regeling eenvoudiger.   Algemeen werkkostenregeling Het loonbegrip wordt per 2015 gewijzigd. Voor de liefhebber de definitie wordt “Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder m...

Voor het invullen van de aangifte Inkomsten belasting hebben we van u in ieder geval de volgende gegevens nodig: 1- De brief van de belastingdienst waarin u wordt uitgenodigd om aangifte te doen 2- De jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkerende instanties 3- Als u een eigen woning bezit : Woz waarde van de woning peildatum 1-1-2018(staat op de OZB aanslag 2019 van de gemeente) 4- Jaaropgave van de bank betreffende de Hypotheek 5- Voorletters en geboortedata van uw kinderen die op uw woona...