Voor het invullen van de aangifte Inkomsten belasting hebben we van u in ieder geval de volgende gegevens nodig:

1- De brief van de belastingdienst waarin u wordt uitgenodigd om aangifte te doen

2- De jaaropgaven van uw werkgever en/of uitkerende instanties

3- Als u een eigen woning bezit : Woz waarde van de woning peildatum 1-1-2022(staat op de OZB aanslag 2023 van de gemeente)

4- Jaaropgave van de bank betreffende de Hypotheek

5- Voorletters en geboortedata van uw kinderen die op uw woonadres staan ingeschreven bij de burgelijkestand

6- Bij samenwonen de mededeling of er een samenlevingscontract aanwezig is.

7- Ziektekosten nota’s en kilometer registratie bij frequent dokter en ziekenhuis bezoek. Denk aan tandarts, orthodontie, hulpmiddelen.

8- Premies van ziektekostenverzekeringen en eigen risico,s zijn niet meer aftrekbaar. Die hoeven dus ook niet meer meegeleverd te worden.

9-Aanslag biljetten betreffende de voorlopige aanslag 2023 voor Inkomstenbelasting en/of Zorgverzekeringswet en zorgtoeslag.

10- Jaaropgave van spaarrekeningen,bankrekeningen en beleggingsrekeningen waaruit het saldo van deze rekeningen blijkt op 1-1-2023