Werkkostenregeling 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is er een nieuwe regeling voor de onkostenvergoedingen aan werknemers. De regeling wordt voor de meeste werknemers minder voordelig. Voor werkgever wordt de regeling eenvoudiger.

Algemeen werkkostenregeling

Het loonbegrip wordt per 2015 gewijzigd. Voor de liefhebber de definitie wordt “Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking.”De belangrijkste wijziging staat na de komma, hiermee wordt bedoeld dat alles wat een werkgever aan een werknemer zou betalen (vergoed en verstrekt) loont vormt. Er zijn 2 uitzonderingen:

 1. betalingen die niet als werkgever worden verricht, zoals een fruitmand tijdens ziekte
 2. vergoedingen en verstrekkingen van zogenoemde intermediare kosten en een aantal benoemde vrijstellingen

De werkkostenregeling in het kort

Via de werkkkostenregeling mag een werkgever maximaal 1,4% van het totale (fiscale) loon (kolom loonstaat nr 14) binnen zijn bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Over het bedrag dat hierboven wordt uitgekeerd moet 80% eindheffing worden betaald. Bijzonder is verder nog dat

 • er zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen die buiten de regeling vallen
 • bepaalde verstrekkingen mag u op nul waarderen
 • loon in natura wordt gewaardeerd op de factuurwaarde

De regeling voor de werkkostenregeling geldt voor

 1. maaltijden in de kantine en op kantoor
 2. kerstpakketten
 3. parkeergelden (vergoeding boven 0,21 cent)
 4. internet thuis (mits tenminste 10% zakelijk gebruik)
 5. fiets
 6. personeelsactiviteiten
 7. korting producten eigen bedrijf
 8. rentevoordeel personeelslening
 9. werkruimte thuis
 10. schade en diefstal tijdens werk
 11. apparatuur voor thuis
 12. fitness

Zaken die op nul euro worden gewaardeerd voor de werkkostenregeling

 1. arbo voorzieningen
 2. vakliteratuur op het werk
 3. consumpties (geen eten) tijdens werktijd
 4. inrichting werkplek buiten de eigen woning
 5. mobiele telefoon (mits 10% zakelijk gebruik)
 6. OV kaarten
 7. laptops (mits 90% of meer zakelijk)
 8. echte werkkleding (logo 70 vierkante centimeter)

Waarvoor geldt de werkkostenregeling niet

 1. voordelen die buiten de dienstbetrekkking staan; loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten, als er een andere reden is dat de werknemer een voordeel krijgt is dit geen loon. Voorbeeld; een fruitmand voor uw  werknemer omdat hij ziek is. Dit doet de werkgever uit medeleven, sympathie, etc
 2. verschotten; zaken die uw werknemer voor de werkgever heeft betaald en die als zakelijk kunnen worden aangemerkt of op de balans van het bedrijf komen te staan. Voorbeeld; werknemer gaat eten met een klant en voldoet de rekening, werknemer tankt met auto van de zaak voor eigen rekening, etc.
 3. vrijgesteld loon: het kan hierbij gaan om vrijgestelde aanspraken (zoals pensioen of een arbeidsongeschiktheidsuitkering) of vrijgestelde uitkeringen (diensttijduitkeringen, vergoeding schade persoonlijke zaken, uitkeringen personeelsfonds, etc)
 4. verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage heeft betaald
 5. aanschafkosten van zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren (kantoorartikelen, computers, auto van de zaak, etc.)
 6. kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering (en dus niet op functioneren van de werknemer), hierbij kunt u denken aan lunchen met de klant, relatiegeschenken, representatiekosten, etc.

Welke vergoedingen kunnen nog wel onder de werkkostenregeling

Er moet onderscheid vanaf 2011 onderscheid gemaakt worden  tussen:

 1. intermediaire kosten
 2. Gericht vrijgestelde vergoedingen
 3. Werkplek voorzieningen
 4. Overige voordelen en vergoedingen (en verstrekkingen)

Ad 1 Intermediare kosten

Hierbij kunt u denken aan zaken die tot het vermogen van de werkgever blijven behoren (auto van de zaak, computer, etc.) en kosten die specifiek samenhangen met de bedrijfsvoering van de werkgever (eten met klant en relatiegeschenk voor de klant). Vele kosten zitten op het grensvlak, zoals een personeelsfeest (valt wel onder de werkkostenregeling)

Ad 2 Gericht vrijgestelde kosten

Dit zijn door de wetgever specifiek genoemde kosten. U moet hiervoor wel een specifieke administratie bijhouden. Voorbeelden zijn:

 1. reiskostenvergoeding (tot maximaal 0,19 per kilometer)
 2. tijdelijk verblijf voor uw werk
 3. cursussen, studiereizen en seminars
 4. vakliteratuur
 5. vervoer door de werkgever (in natura)
 6. inschrijving in een beroepsregister
 7. 30% regeling
 8. verhuiskosten
 9. maaltijden bij overwerken etc.
 10. kosten voor outplacement